Noorderlicht App

Noorderlicht App die helpt om het noorderlicht te voorspellen. Wanneer moet je naar buiten, wanneer kan je het beste het noorderlicht zien. De Noorderlicht App is jouw maatje tijdens het jagen op het noorderlicht.

Als noorderlicht gids en expert krijg ik de kans om veel uren op het veld te staan, samen met mijn collega’s hebben we jaren ervaring met het jagen op het noorderlicht. Deze ervaring hebben we gekoppeld en met de verschillende disciplines zijn we tot een noorderlicht app gekomen. De Arcticans Aurora Forecast App.

Arcticans Aurora Forecast App

Download de Noorderlicht App

De app is ontwikkeld voor zowel Android als iPhone en wordt continu doorontwikkeld om de ervaring te verbeteren. Mocht je verbeterpunten hebben neem vooral contact met mij op.

Aurora Forecast

Met de Aurora Forecast / Noorderlicht App maken we alles visueel inzichtelijk wat nodig is om het noorderlicht te voorspellen. Een van de belangrijkste zaken om het noorderlicht op de korte termijn te voorspellen is de zonnewind. Noorderlicht ontstaat nadat zonnewind deeltjes in onze atmosfeer in contact komen met zuurstof- en stikstofdeeltjes.

Door de eigenschappen van de zonnewind in de gaten te houden kan er worden gezien hoeveel noorderlicht activiteit is. Deze data combineren we in onze app met andere beschikbare data, hieruit is onze eigen algoritme gekomen die je niet zult terugzien in andere apps die op de markt te vinden zijn. 

Hieronder wat uitleg over de verschillende eigenschappen van zonnewind die we in de noorderlicht app visualiseren.

Bz-waarde

Deze waarde geeft de richting van de zonnewind aan. Als deze sterk zuidelijk is, dan kondigt dit vaak wijdverspreid noorderlicht aan. Hoe zuidelijker de Bz-waarde, hoe meer kans je hebt om het poollicht in onze streken te zien. Dit is een belangrijke waarde om naar te kijken, deze moet sterk negatief zijn wil je het noorderlicht kunnen zien.

Bt-waarde

Deze waarde geeft aan hoe sterk de zonnewind is. Het geeft de sterkte van het interplanetair magnetisch veld. Hoe sterker deze waarde is, hoe hoger de kans op poollicht is in gebieden verder van de Noord- en Zuidpool.

Dichtheid van de zonnewind

Hier zie je hoeveel elektrisch geladen zonnedeeltjes de aarde na een reis van 150 miljoen kilometer weten te bereiken. Hoe meer deeltjes, hoe beter het poollicht zichtbaar is.

Snelheid van de zonnewind

Hier kun je aflezen hoe snel de zonnewind zich verplaatst. Hoe hoger de snelheid, hoe beter het Noorderlicht zichtbaar is.

Kp-index noorderlicht

De Kp-waarde geeft aan waar op de wereld het noorderlicht te zien is. Maar wat is die Kp-waarde dan? Deze waarde heeft te maken met het magnetisch veld van de aarde. Op verschillende plekken op aarde zijn meetstation, die ter plekke het aardmagnetisch veld meten. Op rustige momenten wordt er gemeten en zodoende wordt er een gemiddelde waarde over een periode van 3 uur vastgesteld voordat station. Dit gemiddelde getal is de lokale Kp-waarde.

Als de zonnedeeltjes de aarde raken, dan heeft dit invloed op de richting van het magnetisch veld van de aarde. Die invloed is niet overal ter wereld gelijk, dus wordt van alle stations de lokale afwijking van de eerder gemeten lokale Kp-waarde genomen. En met een vaste rekenformule berekenen ze dan de globale Kp-waarde, die wordt uitgedrukt met getallen tussen de 1 en de 9. Deze waardes komen dan weer overeen met lijnen op een wereldkaart. En zodoende kunnen ze richtlijnen geven waar het noorderlicht te zien is.